Onze haven

Onze haven

Onze haven

Onze haven is een getijdehaven. Omdat de Lek vanaf onze haven in open verbinding staat met de Noordzee, is de getijdewerking van eb en vloed duidelijk aanwezig. Bij normale omstandigheden is het tijverschil zo’n 1,5 meter.

In het verleden heeft de haven dienst gedaan als veerhaven voor de stalling van de pontonbootjes van de schipbrug, welke op de plaats van het huidige fietsveer lag. 

Ook heeft menig Vreeswijker leren zwemmen in de haven; vroeger was er een zwembad gevestigd. Om veiligheidsredenen is het tegenwoordig niet meer toegestaan om te zwemmen in de haven.